رفتن به محتوای اصلی

🔰 جلسه قرارگاه ناحیه ای کرامت ناحیه بلال با حضور معاون اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام جناب سرهنگ فیروزی و مسئول محلات کرامت، جناب سروان زواری، ناحیه بلال، مشهد مقدس، خراسان رضوی

🔰 جلسه قرارگاه ناحیه ای کرامت ناحیه بلال با حضور معاون اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام جناب سرهنگ فیروزی و مسئول محلات کرامت، جناب سروان زواری

🔰 جلسه قرارگاه ناحیه ای کرامت ناحیه بلال با حضور معاون اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام جناب سرهنگ فیروزی و مسئول محلات کرامت، جناب سروان زواری

ناحیه بلال، مشهد مقدس، خراسان رضوی

دسته بندی