رفتن به محتوای اصلی

🔰 حضور حاج آقای صالح نژاد مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در جمع گروه های سفیر مهر، ناحیه بلال، مشهد مقدس، خراسان رضوی

ناحیه بلال، مشهد مقدس، خراسان رضوی

🔰 حضور حاج آقای صالح نژاد
مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در جمع گروه های سفیر مهر

مجتمع تجاری الماس شرق

ناحیه بلال، مشهد مقدس، خراسان رضوی

دسته بندی