رفتن به محتوای اصلی

آغاز به کار سامانه هوشمند نظارت مردمی ، مردم رسی در شهرستان ها

معاونت اجتماعی؛
مردم رسی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان زرقان ؛ با حضور خازن فرماندار شهرستان زرقان ، سرهنگ افشاریان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زرقان ، صفر زاده قاضی دادگاه عمومی زرقان، سرهنگ محمدی فر جانشین فراجا شهرستان از سامانه هوشمند نظارت مردمی (مردم رسی)رونمایی شد.

دسته بندی