رفتن به محتوای اصلی

کارگاه های مشاوره خانواده در مدارس با محوریت آموزش مهارت های زندگی

معاونت اجتماعی؛
مشاوره خانواده

معاونت اجتماعی سپاه استان فارس؛ کارگاه های مشاوره خانواده در مدارس با محوریت آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان متوسطه اول و دوم درحال برگزاری است.

دسته بندی