رفتن به محتوای اصلی

کارگاه های آموزشی تحکیم خانواده و ارتباط والدین و فرزندان

معاونت اجتماعی؛
کاهش آسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی سپاه استان فارس؛ کارگاه های آموزشی ویژه کاهش آسیب های اجتماعی و تحکیم خانواده با حضور دانش آموزان، معلمان و والدین مدارس محله طرح کرامت برگزار شد.

دسته بندی