رفتن به محتوای اصلی

🔰جلسه توجیهی مسئولین اجتماعی و امر به معروف پایگاه ها، ناحیه مه ولات، خراسان رضوی

ناحیه مه ولات، خراسان رضوی

جلسه توجیهی مسئولین اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر پایگاه های خواهران
 با حضور مسئول محترم مدیریت اجتماعی ناحیه برادر کاملی

ناحیه مه ولات، خراسان رضوی

دسته بندی

برچسب‌ها